Wát is een Moeke?

 

Moeke:

Een gezette moederlijke vrouw, oma, daar waar je je vertrouwd en veilig bij voelt.

Moeke staat voor mij voor geborgenheid, veiligheid en waar je mag schuilen.

M – mediation-coaching

– opkomen voor de belangen van het kind

 – empatisch, eerlijk en open

  – kindbehartiger

E   – empowerment van kind en ouders

 

Wat is een Kindbehartiger en wat doet een Kindbehartiger voor kinderen in een scheidingssituatie?Over de Kindbehartiger


De Kindbehartiger is een professional die er speciaal is voor kinderen in een scheidingssituatie, om te luisteren naar hun stem en om hun stem te vertalen richting ouders, belanghebbenden en het juridisch speelveld. De Kindbehartiger treedt op als belangenbehartiger van kinderen in een scheidingssituatie.

De Kindbehartiger biedt kinderen in een scheidingssituatie in eerste instantie een luisterend oor. Kinderen hebben eigen gedachtes over de scheiding van hun ouders en hebben het recht om hun gevoelens en wensen te delen. Het liefst met een neutraal iemand die er echt voor hen is. Dit is de rol van de Kindbehartiger.

 

Ervaring in omgang en gespreksvoering met kinderen

 

Kindbehartigers zijn die professionals die bij uitstek ervaring hebben in de omgang en gespreksvoering met kinderen in een scheidingssituatie, kennis hebben van de ontwikkelingsfasen van kinderen alsmede van het scheidingsproces, inzetten op bewust ouderschap tijdens en na de scheiding en bekend zijn met het juridisch speelveld.

 

Artikel 12 VN verdrag inzake de rechten van het kind

 

Via de Kindbehartiger wordt kinderparticipatie voorop gezet in lijn met artikel 12 van het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind en wordt kinderen tegelijkertijd bescherming geboden ten aanzien van de kwetsbare positie waarin zij zich bevinden. De Kindbehartiger zorgt er voor dat de stem van ieder kind in een scheidingssituatie geborgd wordt en een plek krijgt binnen het geheel en verbindt daarbij zonodig het zorgvraagstuk aan het juridisch speelveld.

 

Ouders zijn in beginsel altijd verantwoordelijk voor hun kind

 

Door de scheiding kan het gebeuren dat zich conflicten voordoen tussen ouders, waardoor het kind het gevoel heeft in de knel te zitten. Omdat de scheiding voor ouders zelf ook emotioneel is, kan het soms lastig voor hen zijn om goed te luisteren naar de wensen van hun kind. Het is echter heel belangrijk dat de stem van ieder kind gehoord wordt, ongeacht de leeftijd van het kind, en dat zijn of haar wensen worden meegenomen ten aanzien van de scheiding alsmede over hoe de toekomst eruit gaat zien. Het kan voor een kind soms knap lastig zijn om richting de ouders aan te geven wat het echt wil. Misschien dat het kind bang is om één van de ouders te kwetsen of het kind geen zin heeft om met de ouders te praten of er sprake is van een juridische procedure. Dan kan een Kindbehartiger helpen. De Kindbehartiger praat veel met kinderen in een scheidingssituatie van verschillende leeftijden en heeft ervaring met alles wat er bij een scheiding komt kijken, zo ook het juridisch speelveld.

Bekijk hier het profiel van de Kindbehartiger.

Coördinerende rol Kindbehartiger

 

De Kindbehartiger heeft een coördinerende rol (als verbinder) en verhoogt daarmee de kwaliteit en effectiviteit van het scheidingsproces, steeds belicht vanuit de positie van het kind. De belangen van het kind staan voorop in de regievoering.
Alle betrokkenen (kinderen, ouders, huisartsen, sociale hulpverleners, scholen, juristen, advocaten, mediators, scheidingscoaches) worden indien nodig actief betrokken door de Kindbehartiger.
De Kindbehartiger (her)kent de (scheidings)problematiek waardoor maatwerk ondersteuning kan worden geboden.
De Kindbehartiger weet de juiste interventies te benoemen, te adviseren en/of in te zetten. Dit draagt ertoe bij dat preventief hulpverlening kan worden ingezet. Kinderen en hun ouders komen sneller op de juiste plek, escalaties en naast elkaar functionerende instanties kunnen worden voorkomen. De Kindbehartiger werkt veelvuldig samen met andere professionals, zoals advocaten, mediators, scheidingscoaches, scholen en sociale professionals. Zo beweegt de Kindbehartiger zich als sleutelfiguur rondom het kind en zorgt de Kindbehartiger ervoor dat de stem van ieder kind in een scheidingssituatie wordt geborgd.